Call Us: (98)31 32 33 63 31 - Mail info[at]arisatech.com

دستگاه DP750 به عنوان یک پایه برای گوشی گرند استریم DP720 محسوب می شود .شما می توانید۵عدد گوشی دکت DP720 را با یک دستگاه DP750 ریجستر کنید .

  • قابلیت پشتیبانی از ۵ عدد گوشی   گرند استریم  DP720
  • قابلیت رجیستر کردن ۱۰ اکانت SIP
  • ده خط برای هر گوشی و ۵ تماس همزمان برای هر پایه
  • پشتیبانی از POE
  • قابلیت Zeroconfig  برای اتصال به مراکز تلفن گرنداستریم