Call Us: (98)31 32 33 63 31 - Mail info[at]arisatech.com

محتویات پروژه

نوع پروژه:مجازی سازی نرم افزار ERP شرکت بهکو و انتقال نرم افزار روی اینترنت و در دسترس قرار دادن کلیه کارمندان از دفتر مرکزی اصفهان به سرور اصلی در نجف آباد
تاریخ اجرا:10 شهریور 1394
اجرا توسط:گروه مجازی سازی شرکت آریسا تک
آدرس سایت:http://atlasnoor.com